Historie

cropped-WndLogo-1.jpg

“Non scholae, sed Vitae discimus”

“Dulce est desipere in loco”

Twee stellingen die de besturen van de Studentenvereniging S.V. Woord & Daad al jaren aan elkaar overdragen: “Wij leren niet voor de school, maar voor het leven”, “Het is prettig nu en dan eens uitgelaten te zijn” zullen pas na het eindigen van WOII de grondslag leggen.

Wat is nu eigenlijk de rol van een studentenvereniging binnen een school (bijvoorbeeld Zuyd Hogeschool) en in de maatschappij, toen en nu?
Studenten aan de HTS (de eerdere MTS) studeerden natuurlijk om de grondslag te leggen voor hun latere beroepsuitoefening in de maatschappij. Studeren mag dan een belangrijk facet zijn van het studentenleven, even noodzakelijk zijn echter ontspanning, feest, sport, cultuur en onderlinge saamhorigheid. Om zo weer terug te keren bij de stelling: “Non scholae, sed Vitae discimus”, is er ook hier nog steeds een studentenvereniging actief. Met de nadruk op nog steeds, want Woord & Daad bestaat nu immers al sinds 1932. Ononderbroken al bijna 90 jaar lang! Dat betekent tientallen jaren langer dan alle overige studentenclubjes en verenigingen in Heerlen bij elkaar opgeteld. Voor een HBO-onderwijsinstelling is dit dan ook een lang bestaan!

Het is natuurlijk geen gemakkelijke opgave om nu, anno 2021, even in vogelvlucht 90 jaar historie van Woord & Daad te verwoorden. Maar in den beginne: Dhr. Muller moet in de meidagen van 1932 zijn idee, met betrekking tot de oprichting besproken hebben met enkele studiegenoten. De Raadskelder in Heerlen was het vaste trefpunt. Ondanks een achteraf vrij feestelijke geschiedenis begon Woord & Daad als een serieuze organisatie, die nauwelijks feestelijkheden organiseerde, maar zich toelegde op een heel serieus, deels sociaal-cultureel programma.

Het eerste jaar bevatte trouwens veel technische onderwerpen; het bloed kroop kennelijk toch waar het niet gaan kon. Ten einde zo verzekerd mogelijk te zijn van enige continuïteit van activiteiten zochten zij ook naar een verbindingsman die het bestuur terzijde kon staan. Ir. J. Masset, een jonge leraar op de afdeling Bouwkunde voelde veel voor de oprichting van de studentenvereniging Woord & Daad en de functie van technisch adviseur werd gecreëerd. De oprichtingsvergadering werd gehouden in Neerlandia en wel om vier uur ’s middags. Van de 200 toenmalige studenten bezochten er 76 de vergadering en het grootste deel meldde zich spontaan als lid. Daarmee is Woord & Daad een feit geworden, gebleven en zal Woord & Daad in de toekomst nog steeds een feit zijn!

De eerste tijd van het bestaan van de vereniging werd gekenmerkt door het dieptepunt van de economische crisis in de dertiger jaren. Er werd veel gesproken over de mogelijkheid een baan te krijgen en de studie dus vroegtijdig vaarwel te zeggen. Enkele jaren later pakte zich donkere wolken samen boven de wereld. Na de economische crisis ontstond de oorlogsdreiging (WO II). Dat het menens was bleek pas toen vijftien leden van Woord & Daad, waaronder de toenmalige voorzitter, werden gemobiliseerd. Binnen 5 uur waren ze om het leven gebracht in de buurt van Maastricht. Als gevolg van de bezetting van Nederland kwam Woord & Daad bijna helemaal stil te liggen en pas na enige tijd kwam de activiteit weer op gang. Officieel organiseerden ze diverse sporttoernooien, echter werden ondergronds plannen gemaakt om te verzetten tegen de bezetting en de NSB studenten. Een van de hoogtepunten destijds was Koninginnedag, 31 januari 1941, het Sinaasappelincident.

Vier jaar later kwam Woord & Daad weer definitief bovengronds en werd weer een officieel bestuur gekozen dat aan de slag toog. Hier werd ook meteen een mooie stelling op aarde gekerfd:

“Succes is het resultaat van denken en doen, wees mannen van willen en doen, mannen van Woord & Daad”

Er waren immers tot die tijd nog nauwelijks vrouwelijke studentes op school. Deze stelling is tot op heden nog regelmatig te horen bij bijeenkomsten van de leden.
Uit de eerste tijd na de oorlog dateert de oprichting van de carnavalsvereniging De Verkes binnen studentenvereniging Woord & Daad. De Verkes bestaan dit jaar 76 jaar en is daarmee de oudste carnavalsvereniging van Heerlen.

Destijds telde de school toen 600 studenten, waarvan er 7 om principiële redenen geen lid waren! Naast het studeren en carnaval was er ook ruimte voor sporten als voetbal, hockey en schaken. Woord & Daad ging naast het dagelijks bestuur en de feesten zich ook uitbreiden met een eigen voetbalclub. Na WOII braken er dus mooie tijden aan voor Woord & Daad.

Wat later in de vijftiger jaren, om precies te zijn in 1957, is de MTS een HTS geworden. Ook een belangrijk jaar, want Woord & Daad bestond immers 25 jaar en was op dat moment de grootste HTS- Vereniging van Nederland. De opkomst van de radio, televisie en het uitgaansleven waren inmiddels geduchte concurrenten geworden. De concurrentie lijkt echter Woord & Daad tot steeds grootser daden te hebben opgestuwd. Zo werd ter ere van het 30 jarig bestaan van de vereniging een bal in de stadsschouwburg georganiseerd met maar liefst 3000 (drieduizend) gasten.

Nu, bijna 90 jaar later, is de HTS inmiddels al gefuseerd als Hogeschool Limburg en daarna naar Zuyd Hogeschool, is de inzet en het enthousiasme nog steeds groot onder de studenten. Met de fusie zijn er voor de vereniging ook veranderingen meegekomen. Tegenwoordig is Woord & Daad, als oudste studentenvereniging van Zuid-Nederland bereikbaar voor niet alleen het techniekplatform, maar alle studenten binnen Zuyd Hogeschool te Heerlen.