Besturen

Welkom op de besturenpagina!

De besturen pagina bevat informatie over alle besturen, deze informatie is vergaard middels het 50 jaar Woord & Daad boek alsmede de PUBs en bestuursarchieven. Er zijn hierbij ook foto’s van besturen toegevoegd, hierbij is te merken dat er van bepaalde decennia veel foto’s ontbreken.

Mocht jij nog een bestuursfoto hebben die ontbreekt op de site dan kun je deze sturen naar: lustrum@svwoordendaad.nl.