PUB’s

Het PUB (Periodiek Uitgebracht Blaadje), ooit begonnen als “Ons M.T.S. blad” is het verenigingsblad van Woord & Daad en al bijna net zo oud als de vereniging zelf. Het blad heeft door de jaren heen veel veranderingen doorgemaakt. Deze hele ontwikkeling is terug te vinden op de PUB tijdlijn. Ook hierbij geldt dat als er een PUB ontbreekt op deze lijst wij hem graag ontvangen!